Aktiviteter

Førstehjælpskursus m. hjertestarter til sommermødet august 2018

 

 

Emma Gad(E)dag juni 2018

100året  for Emma Gads bog: Takt og Tone blev fejret foran Kvindernes Bygning i København.

S.I. Hillerød deltog i arrangementet med en stand og diverse praktiske opgaver. Fin dag med blå himmel og solskin, festlige taler og musik.

Vi fik en spændende rundvisning og fin introduktion til UNICEFS arbejde i FNbyen.

 
 

 

 

Ellen Garde holdt alle fremmødte i fuld koncentration i halvanden time, og vi kunne sagtens have brugt mere tid.

En meget spændende og oplysende aften.

 

8. marts blev afholdt et fælles arrangeret, åbent regionsmøde i Birkerød i anledning af Kvindernes Kampdag

 

I januar 2018 fejrede SI Hillerød fødselsdag og jubilarer i løbet af det nye år.

SIHillerød blev 67 år. Der er i 2018 fire medlemmer, der har 25-års jubilæum og en har 40-års jubilæum! Tillykke! 

 

Det traditionelle julemøde afholdt på Pharmakon med god mad, julesange, et lotteri og pakkeleg.

 

Vores tradition med indsamling af naturalier til de to kvindekrisecentre i Hillerød og Helsingør var igen en stor succes! 6. december fik vi indsamlet flere billæs med ænder, legetøj, mad og godter til de to kvindehjem, som var meget glade og taknemmelige! Indsamlingerne blev omtalt både før og efter i de lokale aviser! Få timers indsats med stort og flot resultat begge steder!

 

 Resultatet af brilleindsamling til bl.a. Brillestedet i Hillerød i efteråret. Her ses synsmåling og afprøvning af briller til trængende i Nepal.

 

 Som en del af Kulturnatten i Hillerød i september 2017 solgte  vi hjemmelavet tomatsuppe og flutes for 30 kr. pr. portion. Vejret var ikke helt med os, men vi fik næsten helt udsolgt, -fik markeret os i kulturlivet, fik nogle kvinder i tale omkring soroptimismen,  og ikke mindst støttet et godt formål.

 

 Kammeratskabsmøde i august i Vinnies sommerhus

En herlig kammeratskabsdag med grillmiddag, kaffe og kage og et spændende foredrag af naboen Lis B. om Kulhuses historie og natur. En llle spadseretur til fjorden og besøg på lokale små loppemarkeder var også hyggeligt. Solskin og vind fik vi også.

 

Sommermøde i juni, hvor leder af Havehuset, Vibeke Munk, fortalte om projektet på stedet. Største succes i Dk af sin art, men desværre søger Vibeke andre græsgange. Havehuset kører dog videre. 

 

Festlig fejring af klubfødselsdag og jubilarer! Jan. 2017

_______________________________________________________________________________________________________

Indsamling til Kvindekrisecentrene Røntofte i Helsingør og Kvindekrisecentret i Hillerød 3. december 2016.

SI Hillerøds "udsendte" mødte mange, meget gavmilde givere ved Meny i Espergærde og Ullerød Brugs i Hillerød. De handlende fik udleveret "ønskesedler" fra de to centre og købte ekstra varer, som de lagde i vores indkøbsvogne, når de kom ud. Et par timers indsamling gav flere bugnende vognfulde med feks. legetøj, varme sokker, julepynt, kager og knas,frosne ænder, ris og kirsebærsovs og mange andre, gode sager.......... Stor glæde og taknemmelighed på de to centre over de mange, fine donationer.

 

 

 

Regionalmøde på Fredensborg Store Kro 30/10-2016 

 Her ses en video fra mødet: https://youtu.be/ytuCIu_pGKY

 

Besøg af amerikansk soroptimist Keri Vogtmann fra El Dorado Hills hjemme hos Rita 9. august 2016

 


 


 

 Møde ved Kvindestenen i anledning af 100-året for kvinders valgret i Danmark.

 5. juni 2015 mødtes nogle af soroptimisterne fra Hillerød og skålede i champagne ved kvindestenen i Slotsparken.Andre deltog i Københavns arrangementer.Flere kvinder og mænd var mødt frem på opfordring af Vibeke Dilling Tortzen og lagde osse blomster ved stenen.

 

 

 

 

 

 


 

Referat af Regionalmøde for region 5 og 6

den 30. oktober 2016 på Fredensborg Store Kro

 

 

 
   

Velkomst ved Vinnie Thomassen,

 

præsident i SI Hillerød

 

 

 

Lysceremoni:

 

Karen-Lisbet Jacobsen, unionspræsident SI Danmark

Ulla Madsen, immediate past president SI Europa

Henriette Vinther Christensen, præsident SI København Athene

Vinnie Thomassen, præsident SI Hillerød

 

 Sang: Soroptimist Symphony

 

Vike Flarup, SI Hillerød, bød på en kort introduktion til Fredensborg Store Kro. Kroen blev bygget i 1723 og hed i starten Kongens Værtshus. Undervejs har kroen været nedbrændt og genopbygget og udviklede sig til et forlystelsesetablissement.

De kendte Rådhuspandekager stammer herfra. De blev bagt her og kørt til Københavns Rådhus. En af de tidligere ejere i 1960’erne, Roland Larsens hustru var soroptimist Marie Larsen, og der har tidligere været holdt regionalmøder på kroen.Kroen blev i 1960’erne brugt til overnatning ved Anne Maries og Margrethes bryllupper. Nu er kroen nyrenoveret tilbage til fordums storhed.

3 minutter ved Susanna Kræfting, SI Hillerød om emnet: Margrethe. Vi kom både omkring Margrethe-skålen, Hatteforeningen Margrethe, Margrethe den I og Margrethe den II som dronning og kunstner.

 

 

Tale ved unionspræsident Karen-Lisbet Jacobsen under overskriften ligestilling

 

Danmark er på en 19.-plads i ligestilling for kvinder. Det er pinligt!

 

 

 

Karen-Lisbet Jacobsen talte om SI i går, i dag og i morgen.

I går var vi 1553 medlemmer i 60 klubber, der har været jubilæum i SI København, og der har været afholdt en del regionalmøder.

I dag er vi 61 klubber, da der er chartret en ny klub. Deltog den 27. oktober i den internationale konference om ”Ligestilling – vejen til at stoppe vold mod kvinder”. Opgaverne i det nye FU er at modernisere, ajourføre og opdatere.

Ved chartringen i Rødding-Gram-Toftlund ville de tre gudmødre ikke være gudmødre, men mentorer. Dermed er der tale om en modernisering. Vi skal være en organisation, der passer til det moderne samfund. Vores rammer er ikke kun stramme og rigide, vi kan gøre meget.

FU skal implementere den nye model for L&R møderne med hvert andet år over to dage og hvert andet år over én dag.

Der vil blive udgivet to numre af Soroptima årligt, og derudover Soroptinet – første udgave er på trapperne.

Vi er nu godkendt til bidrag med skattefradrag til projekter – indenlands og udenlands.

I morgen vil vi være en attraktiv organisation for alle. Vi skal rekruttere til vigtige samfundsmæssige opgaver (husk yngre kvinder og etniske kvinder). Vi skal ikke kun rekruttere bare for at rekruttere, men fordi vi har en opgave og en mission: at opfylde FN’s mål.

Karen-Lisbet Jacobsen sagde ja til at blive soroptimist – med fuldtidsarbejde og livet som pendler.

En organisation for kvinder i erhverv skal kunne rumme kvinder i erhverv.

Vi skal give 100 % opbakning til missionen, bevare og påskønne vores høringsret i FN og fokusere på rotationsprincippet, der synliggør vores arbejde.

 

 

Tale ved Immediate past president i SIE 2015-2017 Ulla Madsen, der er glad for at være tilbage til regionalmødet efter de internationale opgaver.

Ulla Madsen deltog også i den internationale konference den 27. oktober, og hun oplyste, at man vil fortsætte med et netværksarbejde.Temaet for International Women’s Day i 2016 er “Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality”           I FN’s 17 mål er der mange andre vigtige mål at arbejde med, f.eks. rent vand, uddannelse, rent miljø. Det hele hænger sammen, og alle NGO må gå sammen. Vi kan også gå sammen med andre NGO og søge om midler sammen.

 

       
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at beholde vores konsultative status, og det er vigtigt at udføre projekter og lave fokusrapporter. Dette understøtter vores talerør og taleret.

SI er nu lavet til et selskab med fire medlemmer (fire unioner): SIA, SIE, SISWP, SIGBI. Her ligger det økonomiske ansvar og ikke hos medlemmerne.

Ulla Madsen gennemgik de organisationer, vi dermed er repræsenteret og har taleret i. Dermed har SI meget indflydelse, og den kommer fra os alle som medlemmer.

SI søger partnerskab med andre organisationer.

Der afholdes SIE kongres i Firenze i 2017, og Ulla Madsen håber at se os.

 

Tale ved Lisbeth Knudsen, der nu er direktør og chefredaktør på Mandag Morgen, bestyrelsesformand for det Kgl. Teater, og adjungeret professor på CBS.

 

Emnet er ligestilling – det plejer hun ikke at tale om.

 

 

 

Vi har hver vores kvindehistorie. I Lisbeth Knudsens personlige historie var hendes idoler hendes mormor (med ingen uddannelse) og hendes mor (uddannelse som bogholder). Nu er Lisbeth Knudsen mentor for unge kvinder på vej op. Hun har efterhånden indset, at hun er en rollemodel for kvinder.

Hvert menneskes historie har mange lag. Vi er et produkt af den historie.

Ligestilling i samfundsperspektiv

Lisbeth Knudsen havde ingen karriereplan, men greb de umulige og udfordrende lederjobs – de jobs ingen andre vil have – og sagde tidligt: Hvis du vil have et chefjob, så glem 9.16.

Der er mange kvindeemner på dagsorden, men der mangler fælles fodslag om emnerne på kvindefronten. Måske kan FN’s verdensmål hjælpe med det.

Kvinder skal selv gøre noget for ligestillingen og ikke gøre os selv til offer. Hvorfor er det mændene, der får toplederjobbene? Vil kvinderne egentlig? Hvis nej, er den største årsag presset.

Ligestilling er ikke et vigtigt emne blandt ledere, og det bliver ikke værdsat og påskønnet. Det bliver ikke anset for vigtigt.

Det er en god idé at have kvinder i ledelsen; det styrker bundlinjen. Danmark ligger under det europæiske gennemsnit for kvindelige ledere – også med hensyn til barselsregler. Der er flere udenlandske mænd i danske bestyrelser end kvinder. Derfor er det nødvendigt at benytte sig af kvoter

I politik er der både færre opstillede og valgte kvinder end mænd på trods af, at kvinder er aktive i politik og engagerer sig dybt i enkeltsager. Danmark ligger på en 21.-plads.

USA’s kvinder samles nu i kamp; Trump satte dem i gang med hans foragt for kvinder.

Kvinder påtager sig opgaver og tager ansvar – men videredelegerer ikke.

Kvinder melder fra til (strategi-)møder, fordi der lige opstår noget vigtigt, der skal løses.

Vi skal sørge for at melde os ud af flinkeklubben!

I ny rapport fra World Economic Forum 2016 er Danmark faldet fra en 14. til en 19.-plads i ligestilling. Kun inden for uddannelse har vi ligestilling og er nr. 1.

Den internationale agenda – bemærk især FN’s verdensmål nr. 5 – kvinders rettigheder/ligestilling mellem kønnene.        Kvinder og medier – her er der ikke ligestilling. Kvinder har offerrollen og udgør under ¼ af de interviewede. Ikke som eksperter, men som, ”cases”- Kønsdiskussionen har lav interesse i medierne.

Kvinder generaliseres og indpasses i fire personskabeloner:

 • normalkvinden

 • mirakelmoderen

 • ravnemoderen

 • magtkvinden

   

  Lisbeth Knudsen sluttede med en opfordring til kvinder:

 • Deltag i debatten. Vær opsøgende og synlig.

 • Kom ud af offerrollen og ind i ekspertrollen.

 • Kom ud af statistrollen og ind i aktørrollen

 • Ligestilling og kønsspørgsmål skal have ny indpakning. Work/life balance er for alle!

   

  Unge kvinder har lært det og gør det!

  Lad os være praktiske om, hvordan kvinder får mere ligestilling i samfundet.

  Kvinder skal stille op i medier, selv om de ikke har læst alle 627 sider i rapporten, men kun resumeet. Ellers er medievognen kørt.

   

  Læs mere om Lisbeth Knudsen i bogen ”Øjeblikke af frihed – kvinderådets festskrift for 100 års valgret”. Den kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Kvinderådet eller bestilles klubvis.

   

  Efter frokost sang vi: Skoven er så underfuld – en dejlig sang skrevet af John Høybye. Se den på YouTube med hans søn Laus Høybye:

  https://www.youtube.com/watch?v=vXLYessiSgU

   Derefter var der gruppedrøftelse ved de runde borde om ligestilling på basis af Lisbeth Knudsens oplæg og klubbernes indsendte diskussionsforslag.

  Der blev ikke draget en fælles konklusion. Evt. vil opsamling fra bordene blive rundsendt senere.

   

  Eventuelt:

   

  Nogle borde kom frem til et fælles region 5 og 6-projekt, der opfylder FN’s mål. 

  SI Dragør-St. Magleby har haft projekt i Ukraine i 11 år med gensidige besøg. De har chartret en klub og sender tøj og udstyr og ting. 

  SI Kastrup-Taarnby har basar den 12. november til fordel for Tuba. 

   

  Kirsten Goos, SI Avedøre-Hvidovre, oplyste, at PD + Extension udvalget for region 6 har påtaget sig at arrangere fælles regionalmøde i 2017, som vil være den søndag den 12. november 2017. Ved håndsoprækning tilkendegav vi, at vi ønsker fælles regionalmøde igen i 2017. Der opfordres til brainstorm i klubberne af input til emner til debat på mødet.  

  Rita Offersen, SI Hillerød oplyste, at der vil blive afholdt evalueringsmøde om regionalmødet mandag den 28. november 2016 i Mantziusgården i Birkerød. 1-2 fra hver klub bør deltage.

   

   Til slut sang vi Hillerødklubbens egen ligestillingssang, skrevet i 2015 i anledning af plantningen af vores egetræ i Frederiksborg Slotspark.

   

  Derefter var der uden for det egentlige program rundvisning i Fredensborg Slotspark i det flotte solskinsvejr.

   

  Billeder og video fra dagen er blevet lagt på hjemmesiden:

  hilleroed.soroptimist-danmark.dk

  Husk at gå ind og se dem! Tryk på pilen på billedet af Store Kro, og videoen begynder!

    

   

   Referat af Birgitte Ødegaard, SI Hillerød

 


 


 

 

En måde at skaffe penge på til projekter, blev afprøvet i oktober 2015 med loppemarkedet: Kirppu:

3 uger gav overskud på ca. 1800kr.

Her to billeder fra vores stand.


 

 

 

 

 

 

Slotsgartneren og mødet v. kvindestenen